Paolo Gioli

Paolo Gioli
Eakins/Marey L'uomo scomposto, 1982
Polaroid colour print transfer on paper
25 x 35 cm